El-eftersyn

El-eftersyn udføres af en underleverandør og vil ofte blive udført samtidigt med, at jeg udfører tilstandsrapporten og eller energimærket

En el-installationsrapport er en rapport, der indeholder resultater af gennemgangen af bygningens el-installationer. Rapporten oplyser i hvilket omfang, installationerne er funktionsdygtige og lovlige.

​​

Hvilke bygninger skal gennemgås under et eleftersyn?

Et eleftersyn er en gennemgang af en bygnings elinstallationer. Det er kun bygninger, der har en relation til boligen, der skal gennemgås. Garager, carporte, cykelskure mm., som indeholder elinstallationer er omfattet af gennemgangen og skal med i elinstallationsrapporten. Boligens lofts- og kryberum/kælder er også omfattet af gennemgangen.

Vurderingen af elinstallationernes funktionsdygtighed og lovlighed skal tage udgangspunkt i, om de kan opfylde de krav, der var gældende, da de blev udført eller ændret.

​​

Omfang

Gennemgangen af bygningens elinstallationer skal foretages med professionel omhu og med brug af den indsigt og erfaring, som kan forventes af en autoriseret virksomhed inden for el. Gennemgangen skal være visuel og skal ske stikprøvevis med brug af egnede tekniske hjælpemidler, men uden destruktive indgreb, medmindre andet aftales.​

GENNEMGANGEN AF BYGNINGENS ELINSTALLATIONER OMFATTER KONTROL AF:

 • eltavler
 • fejlstrømsafbrydere
 • materiel bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag
 • lavvoltsinstallationer
 • elinstallationens dimensionering
 • beskyttelse mod direkte og indirekte berøring med spændingsførende dele.

Stikprøver

 • Installationsmateriel bag aftagelige og løftbare dele af elinstallationerne skal undersøges stikprøvevis.
 • Den stikprøvevise adskillelse skal foretages ud fra en helhedsvurdering. Vær særligt opmærksom på:
 • Steder, hvor lofts- og vægbeklædninger ikke er de oprindelige
 • Steder, hvor der er foretaget bygningsmæssige ændringer. Fx indretning af nye værelser i tidligere uudnyttede dele af en bygning - eller udskiftning af køkken.
 • Steder, hvor der er installeret lavvoltsbelysning
 • Steder, hvor misfarvning af elektrisk materiel eller dets omgivelser kan skyldes skadelig opvarmning.
 • Det skal angives i rapporten, hvilke dele af elinstallationen, der har været adskilt.
 • Der må ikke udføres destruktive indgreb (ødelæggelse af bygningsdele).​

Sådan er processen

For at sikre at jeg får leveret den bedste kundeoplevelse, har jeg en struktureret tilgang til ethvert projekt som består af et 3-trins procesforløb.

Kontakt

Arkitekt Jarl ApS​

CVR: 38633759

Orla Lehmannsgade 2D, 7100 Vejle

Klik her for rutevejledning

 

Telefon: 29 79 25 80

E-mail: arkitektjarl@outlook.dk

Brug for en kyndig specialist?

Bestil rapporter nu!

29 79 25 80

Copyright © 2021 Arkitekt Jarl ApS. Alle rettigheder forbeholdes.